TIPÒFIL  FONTS EUTOPIA DONATE BLOG ABOUT
BLOG

CAT

Tipòfil i Co

15-07-2015

 

Obrim la web del Tipòfil, i per celebrar-ho reproduïm aquí aquest magnífic imprès fet a l’estil antic, amb tipus mòbils de fusta, amb Jesús Morentin a Bunkertype durant el curs 2014-2015 del Postgrau de Tipografia de Seeway a Barcelona.

 

... i Co, de companys... és que el Tipòfil no és res sense els companys, gràcies a tots pel vostre suport!

ES

Tipòfil y Co

15-07-2015

 

Abrimos la web del Tipòfil, y para celebrarlo reproducimos aquí este magnífico impreso hecho al estilo antiguo, con tipos móviles de madera, con Jesús Morentin en Bunkertype durante el curso 2014-2015 del Postgrado de Tipografía de Seeway en Barcelona.

 

... y Co, de compañeros... es que el Tipòfil no es nada sin los compañeros ¡gracias a todos por vuestro apoyo!

ENG

Tipòfil and Co

15-07-2015

 

We have opened the Tipòfil’s web and to celebrate it we reproduce here this magnificient print made in the old style, with wood types, alongside with Jesús Morentin from Bunkertype during the 2014-2015 of the Postgrado de Tipografía de Seeway in Barcelona.

 

… and Co, from colleages… because Tipòfil wouldn’t be anything without my fellow colleages. Thanks to all of you for your support!

© Víctor Navarro Barba. Barcelona, 2015-2016