TIPÒFIL  FONTS EUTOPIA DONATE BLOG ABOUT

Designed by Víctor Navarro Barba

in Barcelona, 2014-2015

 

Llicència:

• Podeu utilitzar aquesta tipografia per a treballs personals i comercials.

• No podeu revendre, redistribuir, modificar o crear tipografies derivades d’aquesta tipografia per cap mitjà sense l’autorització explícita de l’autor.

 

Licencia:

• Se puede utilizar esta tipografía para trabajos personales y comerciales.

• No se puede revender, redistribuir, modificar o crear tipografías derivadas de esta tipografía por ningún medio sin la autorización explícita del autor.

 

License:

• You can use this font for both personal and commercial work.

• You may not resell, redistribute, modify or create derivative fonts based on this font without explicit consent of the author.

 

Distinctions:

Premio internacional CLAP 2015 al mejor diseño de fuente tipográfica experimental.

Selección Anuaria 2015 a la mejor tipografía.

Selected in The best free typefaces of 2015 (Luc Devroye)

APPRECIATE AND COMMENT IN BEHANCE
VALORA Y COMENTA EN DOMESTIKA

CAT

Inspirada en las lletres del mític paquet de tabac “Ideales”, dissenyat l’any 1936 a Barcelona per Carlos Vives, cap de l’estudi gràfic de la indústria gràfica Rieusset.

També hem estudiat altres models geomètrics dels anys 1920, entre els que destaca l’alfabet dibuixat a Amsterdam l’any 1928 per Cornelis André Vlaanderen, que molt probablement va servir d’inspiració per al famós paquet de tabac.

 

Eutopia neix amb la vocació de ser útil per a les comunicacions gràfiques actuals, i per això hem dissenyat quasi 400 glifs i s’han definit més de 2.200 parells de kerning. S’han preparat múltiples signes diacrítics per a ús multilingüe en la majoria de llengües que utilitzen l’alfabet llatí. S’han aprofitat les funcionalitats d’OpenType per a disposar de caràcters alternatius de “A” i de “g”, lligadures, xifres per a minúscules i altres refinaments tipogràfics.

ES

Inspirada en las letras del mítico paquete de tabaco “Ideales”, diseñado en 1936 en Barcelona por Carlos Vives, jefe del estudio gráfico de la industria gráfica Rieusset.

También hemos estudiado otros modelos geométricos de los años 1920, entre los que destaca el alfabeto dibujado en Amsterdam en 1928 por Cornelis André Vlaanderen, que muy probablemente sirvió de inspiración para el famoso paquete de tabaco.

 

Eutopia nace con la vocación de ser útil para las comunicaciones gráficas actuales, y para ello se han diseñado casi 400 glifos y se han definido más de 2.200 pares de kerning. Se han preparado múltiples signos diacríticos para su uso multilingüe en la mayoría de lenguas que utilizan el alfabeto latino. Se han aprovechado las funcionalidades de OpenType para disponer de caracteres alternativos de “A” y de “g”, ligaduras, cifras para minúsculas y otros refinamientos tipográficos.

ENG

I was inspired by the letters of the mythical “Ideales” tobacco package, designed in 1936 in Barcelona by Carlos Vives, director of the designers studio of the Rieusset graphical industry. We have also studied other geometrical models from the 1920s, to be highlighted among them the alphabet drawn by Cornelis André Vlaanderen at Amsterdam in 1928, which would have been very probably the inspiration for the famous tobacco package.

 

Eutopia has been born with the aim to be useful for the current graphic communications. For that purpose almost 400 glyphs have been designed and more than 2200 kerning pairs have been defined. The multiple diacritic signs have been prepared to allow a multilingual use in most of the languages based on latin alphabet. The OpenType features have been used to get alternate characters of “A” and “g”, and also ligatures, lowercase numbers and other tipographic refinements.

DOWNLOAD EUTOPIA NORMAL FONT
EUTOPIA FAMILY IN MYFONTS
EUTOPIA FAMILY IN CREATIVE MARKET

CAT

Agrairé molt si col·laboreu en aquest projecte amb una donació, per petita que sigui, ja que servirà per poder seguir endavant amb la laboriosa i apassionant tasca de fer noves tipografies digitals.

 

ES

Agradeceré mucho si colaboráis en este proyecto con una donación, por pequeña que sea, ya que servirá para poder seguir adelante con la laboriosa y apasionante tarea de hacer nuevas tipografías digitales.

 

ENG

I would appreciate very much if you collaborate on this project with a donation, however small, as it will serve to proceed with the laborious and exciting task of creating new digital typefaces.

EUTOPIA Normal Outline Yin Yang Background Yin & Yang Duotone EUTOPIA typeface Normal (free) Outline Yin Yang Background Yin & Yang Duotone

© Víctor Navarro Barba. Barcelona, 2015-2016